search

VƯỜN ƯƠM

VIỆN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học công nghệ nhằm góp phần tạo ra giá trị gia tăng từ các sản phẩm tự nhiên / hữu cơ của Nafoods Group.

Mục tiêu

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học công nghệ nhằm góp phần tạo ra giá trị gia tăng từ các sản phẩm tự nhiên / hữu cơ của Nafoods Group.

abigail-lynn-423971-unsplash (1)
1 (1)

Cây chủ lực

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học công nghệ nhằm góp phần tạo ra giá trị gia tăng từ các sản phẩm tự nhiên / hữu cơ của Nafoods Group.

Thành tựu

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học công nghệ nhằm góp phần tạo ra giá trị gia tăng từ các sản phẩm tự nhiên / hữu cơ của Nafoods Group.

041B8248