TỔ HỢP VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ VƯỜN ƯƠM

VIỆN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học công nghệ nhằm góp phần tạo ra giá trị gia tăng từ các sản phẩm tự nhiên / hữu cơ của Nafoods Group.

VƯỜN ƯƠM

Địa điểm: Xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Thị trường: Cung cấp cho các vùng trồng trọng điểm như Tây Nguyên, Nghệ An, Sơn La, Lào và Campuchia.

Sản lượng: Gần 5 triệu cây giống/năm.

Ưu điểm: Cây giống chanh leo sạch bệnh, độ thuần cao và chất lượng tốt nhất.