Thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị chanh leo bền vững qua hình thức Hợp tác xã, Tổ hợp tác

Nhận thấy tiềm năng phát triển chuỗi giá trị chanh leo Tổ hợp tác và hợp tác xã, không chỉ tạo điều kiện gắn kết trực tiếp giữa Doanh nghiệp và Nông hộ, mà đây cũng là hình thức giúp Nhà nước quản lý hiệu quả các mô hình kinh tế tại địa phương; Bắt đầu từ năm 2018 Nafoods đã chính thức bắt tay thực hiện các hoạt động liên quan.

Nâng cao chất lượng sản xuất và giá trị sản phẩm

Trong những năm gần đây, Nafoods đã phối hợp với cơ quan hành chính công hỗ trợ nhiều nhóm hộ dân tại nhiều địa phương thành tập tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất chanh leo. Qua đó, việc phổ biến kỹ thuật canh tác, tiến bộ khoa học, … đến các tổ hộ dân cũng thuận lợi hơn. Các hộ dân trong cùng tổ hợp tác, hợp tác xã có sự liên kết hỗ trợ nhau, cùng nhau nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Bên cạnh đó, việc thực hiện hồ sơ cấp mã vùng trồng chanh leo tại các Tổ hợp tác, hợp tác xã do Nafoods phối hợp thực hiện cũng đang được quan tâm đẩy mạnh. Mục đích hướng đến khi cấp mã vùng trồng thành công là tạo sự thuận lợi cho xuất khẩu chanh leo, nhờ đó giá trị và hiệu quả kinh tế mang lại từ sản phẩm chanh leo cũng tăng lên.

Gắn kết giữa Nhà nước – Nông hộ – Doanh nghiệp

Tại buổi trao giống chanh leo do Nafoods sản xuất đến Chuỗi giá trị chanh leo xã xã Ia Phìn, huyện Chư Prông – Gia Lai ngày 13/6/2022, Ông Hoàng Văn Thanh (Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Phìn – h. Chư Prông – Gia Lai) đã phát biểu: “Nhà nước – Nông hộ – Doanh nghiệp như chiếc kiềng 3 chân, phải gắn kết thì nền kinh tế địa phương nói riêng và cả nước nói chung mới bền vững và phát triển”.Trên tinh thần đó,  Nafoods đã và đang phối hợp cơ quan hành chính địa phương để tiếp tục tăng số lượng và quy mô các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Nafoods với kế hoạch dài hơi từ năm 2022 – 2026

Nafoods đặt ra mục tiêu đạt 5.000 ha chanh leo được cấp mã vùng trồng trên cả nước. Con số này đồng nghĩa với việc Nafoods khuyến khích các nhóm hộ dân trong cùng thôn, xã liên kết lại với nhau để thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

6 tháng đầu năm 2022, Nafoods đã triển khai 8 tổ hợp tác/ hợp tác xã tại Gia Lai với diện tích trên 300 ha. Sắp tới, Nafoods sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình này tại các tỉnh khác trên địa bàn Tây Nguyên để thuận lợi cho việc tăng diện tích đăng ký mã vùng trồng chanh leo.