search

Phân bón

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Giống Chanh Leo Đài Nông 1

Giống Chanh leo Nafoods 1

Giống Chanh Leo Quế Phong 1

SẢN PHẨM KHÁC

Nhà màng nhiệt đới Multispan, mái vòm thông gió đỉnh mái cố định hở 1 bên

Ưu điểm

  • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
  • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
  • Sạch bệnh, năng suất cao.
  • Chất lượng cây giống tốt

Hệ thống tưới 8 tia

Ưu điểm

  • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
  • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
  • Sạch bệnh, năng suất cao.
  • Chất lượng cây giống tốt
0