Hệ thống tưới 8 tia

Hệ thống tưới phun mưa đơn giản

Vườn ươm cây giống hiện có sẵn số lượng cây giống chanh dây Đài Loan đây là giống chanh leo tím cho năng suất cao lên đến 70 – 100 tấn/ hecta nếu chăm sóc tóc. Bắt đầu thu hoạch từ tháng 3 và kéo dài 1 – 2 năm.

0