LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
NHÀ MÁY
SẢN XUẤT
VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Việt Nam.

+84 2383 532 632

info@nafoods.com

www.nafoods.com

NHÀ MÁY
SẢN XUẤT

VĂN PHÒNG NAFOODS TÂY NGUYÊN

834 Lê Duẩn, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

+84 2696 568 586

khuyennong@nafoods.com

www.nafoodskhuyennong.com

0