GIới thiệu

4e4760db12a1f1ffa8b0

Về công ty

Tầm nhìn
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn

Là tập đoàn tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững.

Sứ mệnh

Cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người.

Giá trị cốt lõi
  • Chuyên Nghiệp
  • Cam Kết
  • Hiệu Quả
  • Trung Thành
  • Chất Lượng
  • Bền Vững
  • Học Hỏi, Chia Sẻ
  • Sáng Tạo
  • Khát Vọng

Câu chuyện khuyến nông

041B8248
christian-joudrey-90289-unsplash (1) (1) (1)

Tổ hợp
viện nghiên cứu

Vườn ươm

CÂY GIỐNG
0