search

Tin tức khác

Cây giống Chanh leo 2

By nafoods / 21/02/2019 / Comments Off on Cây giống Chanh leo 2

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More

Cây giống Chanh leo 1

By nafoods / 21/02/2019 / Comments Off on Cây giống Chanh leo 1

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More

Nhà màng nhiệt đới Mutispan, mái vòm thông gió đỉnh mái có định hở 1 bên

By nafoods / 21/01/2019 / Comments Off on Nhà màng nhiệt đới Mutispan, mái vòm thông gió đỉnh mái có định hở 1 bên

CHI TIẾT SẢN PHẨM 54000 ₫ . Vườn ươm cây giống hiện có sẵn số lượng cây giống chanh dây Đài Loan đây là giống chanh leo tím cho năng suất cao lên đến 70 – 100 tấn/ hecta nếu chăm sóc tóc. Bắt đầu thu hoạch từ tháng 3 và kéo dài 1 –…

Read More

Nhà màng nhiệt đới Multispan, dạng mái vòm thông gió đỉnh mái cố định dạng mái chùa (3 mái)

By nafoods / 21/01/2019 / Comments Off on Nhà màng nhiệt đới Multispan, dạng mái vòm thông gió đỉnh mái cố định dạng mái chùa (3 mái)

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More

Nhà màng nhiệt đới Multispan, mái vòm thông gió đỉnh mái cố định hở 1 bên

By nafoods / 21/01/2019 / Comments Off on Nhà màng nhiệt đới Multispan, mái vòm thông gió đỉnh mái cố định hở 1 bên

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More

Hệ thống tưới phun mưa đơn giản

By nafoods / 21/01/2019 / Comments Off on Hệ thống tưới phun mưa đơn giản

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More

Hệ thống tưới 8 tia

By nafoods / 21/01/2019 / Comments Off on Hệ thống tưới 8 tia

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More

Hệ thống tưới ngoài trời công nghệ cao kết hợp hệ thống tưới truyền thống

By nafoods / 21/01/2019 / Comments Off on Hệ thống tưới ngoài trời công nghệ cao kết hợp hệ thống tưới truyền thống

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt
Read More
0