search

Posts by Nafoods

Nafoods Group nhận đầu tư 5 triệu USD từ Quỹ Finnfund

Nafoods sẽ nhận đầu tư 5 triệu USD từ Quỹ Finnfund để đầu tư vào hệ thống dây chuyền sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng tại nhà máy đặt ở tỉnh Long An. Trước tình hình diễn biến ngày một phức tạp, bất thường của dịch bệnh viêm đường hô…

Read More

Nafoods Group chuyển đổi nhận diện thương hiệu mới năm 2020

1.Nhận diện mới – Bước đi cho những kiến tạo mới:Sau khoảng thời gian dài lên kế hoạch và chuẩn bị, Nafoods Group đã chính thức chuyển đổi logo và hình ảnh thương hiệu mới kể từ Quý 1/2020. Trên hành trình chuyển dịch chiến lược, một nhận diện thương hiệu mới là bước đi…

Read More

Hỗ trợ đào tạo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic…

Read More

Hỗ trợ kĩ thuật

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic…

Read More

Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic…

Read More