Mobile_1476395024-compressor
Mobile_1476395033-compressor (1) (1)

SẢN PHẨM MỚI

“Sự đi lên, đổi mới từ vùng đất khô cằn ngày xưa đã thực sự tạo nên cuộc sống mới cho một vùng quê nghèo, Nafoods đã thực sự mang đến cho người dân nụ cười hành phúc với những giá trị tạo dựng cuộc sống ấm no.”

- Nafoods Group -

CÂY
GIỐNG

Cây giống Chanh leo 2

54.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

Cây giống Chanh leo 1

54.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

PHÂN
BÓN

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

HỆ THỐNG
TƯỚI

Hệ thống tưới phun mưa đơn giản

54.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

Hệ thống tưới 8 tia

74.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

Hệ thống tưới ngoài trời công nghệ cao kết hợp hệ thống tưới truyền thống

56.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

NHÀ
MÀNG

Nhà màng nhiệt đới Multispan, dạng mái vòm thông gió đỉnh mái cố định dạng mái chùa (3 mái)

54.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

Nhà màng nhiệt đới Multispan, mái vòm thông gió đỉnh mái cố định hở 1 bên

54.000.000

Ưu điểm

 • Được sản xuất trong môi trường nhà kính khép kín theo công nghệ hiện đại và được chuyển giao bởi ĐH Quốc gia Chung Hsing Đài Loan
 • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015
 • Sạch bệnh, năng suất cao.
 • Chất lượng cây giống tốt

THUỐC BẢO
VỆ THỰC VẬT

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

CÁC SẢN
PHẨM KHÁC

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Mobile_1476395024-compressor
Mobile_1476395041-compressor

HỖ TRỢ VÀ HƯỚNG DẪN

Hỗ Trợ
Tài Chính

Hỗ Trợ
Công Nghệ

Hướng Dẫn

Passionfruit_1
shutterstock-707339191-957065

TIN TỨC & KHUYẾN MÃI

BG_Seedling