thuong hieu xanh nang tam nong nghiep viet
nong ho dua tai nafoods khuyen nong
thuong-hieu-xanh-nang-tam-nong-nghiep-viet
nong-ho-dua-tai-nafoods-khuyen-nong
banner-nafoods-khuyen-nong-1
previous arrow
next arrow
				<![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>

SẢN PHẨM CÂY GIỐNG

Cây
Giống

Giống chanh leo Tai Non One

3,650,000

Giống chanh leo Đài Nông 1

3,550,000

Giống chanh leo Quế Phong 1

3,650,000

Giống chanh leo Nafoods 1

3,650,000

				<![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>

“Sự đi lên, đổi mới từ vùng đất khô cằn ngày xưa đã thực sự tạo nên cuộc sống mới cho một vùng quê nghèo, Nafoods đã thực sự mang đến cho người dân nụ cười hạnh phúc với những giá trị tạo dựng cuộc sống ấm no.”

- Nafoods Group -

				<![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>

TIN TỨC & SỰ KIỆN

				<![CDATA[]]>